ARALIK MAG. ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF PROJELERİ

Şartname
Aralık 2022

Aralık Mag., Covid-19’un karantina günlerinde fotoğraf alanı kısıtlanan ve sosyal medya üzerinden bir araya gelen fotoğraf tutkunları tarafından 2020 yılının Mart ayında kurulmuştur. Yayına üç aylık fotoğraf dergisi olarak başlamış olan Aralık Mag. zaman içinde blog sayfasıyla, clubhouse sohbetleriyle, canlı yayınlarla ve yayınladığı podcastlerle farklı platformlarda yayılarak yelpazesini genişletmiştir.

Aralık Mag. fotoğrafa dair haber, proje, röportaj yazılarının yanı sıra akademik yazılar da içerir; tarihteki değerli fotoğrafçıların hayatına yakından bakar ve onların fotoğraflarını inceler. Samimiyeti temel alan yapısıyla, platformlarında takipçilerinin fotoğraflarına yer verip onlarla olan iletişimini asla koparmayan Aralık Mag.  gönüllüleriyle ve destekçileri ile beraber gelişmektedir. 

Aralık Mag. adı, ışığın yokluğunda fotoğrafın da var olamayacağı gerçekliğinden yola çıkılarak bu ışığın sızabileceği  “Aralık”  tan doğmuştur. Kuruluşundan bu yana;

“Anahtara ihtiyacınız yok! Kapımız girmek isteyenler için hep aralık!”

sloganından asla ödün vermeyen Aralık Mag. kolektif bir çabanın ürünü olarak fotoğrafa ve sanata ilgisi olan herkesi kucaklayan bir sanat topluluğudur.

Aralık Mag. insan hakları ve belgesel, otoetnografi, düşünümsellik, gündelik hayat ile psikoloji konularında yapılan fotograf çalışmalarını davet etmektedir. Böylece ülkemizde yoğun bir üretim alanı olan fotoğraf çerçevesinde üretilen projelerin tanıtılması hedeflenmektedir.

Günümüz Türkiye’sinde farklı biçimlerde üretilen fotoğraf projelerine yer vermek ve tanıtmak amacıyla düzenlenen bu sergiye katılımınızı heyecanla bekliyoruz.

Başvuru Tarihleri: 21.06.2022-21.10.2022

Sergi Süresi: 21.12.2022-31.12.2022

Seçilen projeler, 21 Aralık itibariyle Aralık Mag. tarafından belirlenen platformda çevrimiçi olarak düzenlenecek sempozyum ile aynı tarihlerde sergilenecektir.

• Sergi; fotoğraf ve fotografik görüntü, lense dayalı tüm fotoğraf pratiklerinin alanlarına açıktır.
• Sergiye 3 farklı konu ile ilgili 18 yaşından büyük ve küçük herkes katılabilir. 18 yaş altı katılımcılar için “Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesi” talep edilecektir, bu belgeyle veli izniyle birlikte katılabilirler.
• Katılımcılar, sergiye bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdi.
• Başvurulardan her bir konu için 2 adet proje seçilecektir.
• Projeler daha önce sergilenmemiş olmak şartıyla en az 5, en fazla 10 fotoğraftan oluşmalıdır. 

“Sınırları Aşmak”

“Sınırları aşmak” kendi sınırlarımızı zorlamak olarak görülebileceği gibi benliğinden taşmak, yollara düşmek olarak da görülebilir, aynı zamanda yaşam alanlarının ihlal edilmesi olarak görülebilir. Hoşlanmadığımız bir durum karşısında ‘Sınırını aşıyorsun!’ deriz. Çoğu zaman görünen sınırları ima ederiz, kimi zaman da görülmeyenleri. Kimi sınırlar gündelik yaşantımızın sıradanlığında sürekli aştığımız eşiktir. Kimi sınırları biz çizeriz, bazıları ise bizim adımıza çizilir. Görülen ve görünmeyen sınırlar içinde yaşarız, kimi zaman da özgürleşmek için bu sınırları aşarız.”

Bu açıklamalar ışığında;

– İnsan hakları bağlamında 

– Gündelik hayatın içinden

– Otoetnografi 

– Psikoloji bağlamında

üretilen projelerin sergiye açık çağrısını sunmaktayız. Günümüz Türkiye’sinde farklı biçimlerde üretilen fotoğraf projelerine yer vermek ve tanıtmak amacıyla düzenlenen bu sergiye katılımınızı heyecanla bekliyoruz.

Belirlenen konuların hangi fotoğraf tekniği veya biçimi ile anlatılacağı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu bağlamda; analog, dijital, telefon ile çekimler, kolaj veya video ile lens kültürüne dayalı ve uyumlu olması dışında biçimsel herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

  1. Fotoğraflar paspartusuz olmalıdır. Başvurulan fotoğraflar aşağıdaki şekilde isimlendirilmelidir: 

insanhaklari_isim_projeadi_fotografnumarasi

otoetnografi_isim_projeadi_fotografnumarasi

psikoloji_isim_projeadi_fotografnumarasi

Eserlerin yukarıdaki şekilde isimlendirilmeleri zorunludur; aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2. Proje metni, fotoğrafçının öz geçmişi ve fotoğrafları https://aralikmag.com/acik-cagri/ adresinde bulunan form aracılığı ile göndermelidir.

3. Kabul edilen projelere ait fotoğraflar; jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve uzun kenarı en az 1980 piksel ve 10 Mb’den büyük olmayacak boyutta sunulmalıdır.

Sorularınız için : [email protected]

 

1. Başvurular  https://www.aralikmag.com/acikcagri adresinden yapılabilir. 

2. Başvuruların 21 Ekim 2022 Saat: 24.00’e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Eserler çevrimiçi ortamda sergilenecektir. 

4. Başvuru yapan katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunununda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Aralık Mag. eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Aralık Mag.’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. kişilerden Aralık Mag.’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahipliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Aralık Mag. eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

  1. Sergide yer alacak eserler Aralık Mag. Seçici Kurulu tarafından belirlenerek, Aralık Mag. tarafından 21 Aralık–31 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çevrimiçi sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. 
  2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Aralık Mag. tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. 
  3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu basımı ile belgelenecektir. 
  4. Aralık Mag. hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir. 

KATILIM FORMU