You are currently viewing Fotoğrafın Yolculuğu 3 – Fütürizm Akımı

Fotoğrafın Yolculuğu 3 – Fütürizm Akımı

Fotoğrafın icadı ve hemen sonrasında gerek sanatçılar gerekse toplum tarafından benimsenip hayat içinde yerini alması modernizm içerisinde gerçekleşmişti. Yine modernizm içerisinde birçok sanat akımı doğmuştu. Bu sanat akımlarının hemen hemen hepsi kendine fotoğraf içerisinde de bir karşılık bulmuştu. Fotoğrafın yolculuğu yazı serimizde bu karşılık doğrultusunda modern avangart akımlardan olan fütürizm durağında olacağız.

Filippo Tomasso Marinetti’nin 1909 yılında Paris’te Le Figaro gazetesinde Manifesto Futurisita (Fütürist Manifesto) ve 1910 yılında Mafarka il Füturista (Fütürist Mafarka) romanını yayınlaması ile vücut bulan fütürizm; dinamizmi, hızı ve makineleşmeyi önceleyen, geleceğin ve teknik ilerlemenin temel alındığı bir sanat akımı olarak ortaya çıktı.  Özellikle İtalya’da yayılan, “Gelecekçilik” olarak da adlandırabileceğimiz fütürizm, kısa zamanda tasarımdan heykele, resimden mimariye kadar birçok sanat dalını etkiledi.

Fütürizm akımında, hız, teknoloji, makineleşme ve şehirleşme yolu ile geçmişin ataletinden kurtulup modernleşme yolunun açılacağı savunulmaktaydı. Diğer taraftan geçmiş tamamen reddedilmekteydi. Ayrıca bu söylemler 1900’lerin başında İtalya’nın siyasal altyapısı ile de uyuşmaktaydı. Bu durum da İtalya içerisinde yaygınlaşmasını sağladı.

Marinetti manifestoda “Geçmişle hiç ilgimiz olmasın.” demekte ve “Müzeleri, kütüphaneleri yerle bir ederek, ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız.” diye eklemekteydi. Fütüristler, İtalya’yı “üzerini mezarlıklar gibi örten sayısız müzeden, profesörlerden, arkeologlardan, turist rehberlerinden ve antikacılardan” kurtarmak istemekteydiler. Marinetti için yeni ve görkemli olan “hızın güzelliği”ydi.

Osman Erden, Modern Sanatın Kısa Tarihi adlı kitabında; “Fütürizm, ulusal birliğini geç yakalayan Avrupa ülkelerinden İtalya’nın geç kalmış endüstrileşme sürecini hızlı yaşamak zorunda olması, bu doğrultuda özellikle aydınlar arasında teknolojiye karşı oluşan sıra dışı tutkunun bir yansıması olarak yorumlanabilir. Akımın endüstrinin en çok geliştiği İtalyan kentlerinden birinde, Milano’da çıkmış olması tesadüf değildir” demektedir.

Hız ve dinamizmi temel dayanağı olarak alan fütürizm, bunu eserlerinde görünür hale getirmişti. Akan zaman içerisinde hareketin bütün anlarını, tek bir eserde yansıtmaya çalışmışlardı. Ele aldıkları konular ise daha çok endüstriyel ve teknolojik gelişme ya da kent hayatından sahnelerdi. Hareketin her anı eserlere yansıtılmaya çalışılmıştı. 

“Dynamism of a Dog on a Leash”, Giacomo Balla, 1912. (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Giacomo_Balla,_1912,_Dynamism_of_a_Dog_on_a_Leash,_oil_on_canvas,_89.8_x_109.8_cm,_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

FÜTÜRİZM VE FOTOĞRAF

Fotoğraf makinesi, uzun pozlama ile hareketin akışkanlığını ve dinamizmini gösteren ya da kısa pozla ile bir hareketin anlarını yakalayan bir alet olması sayesinde fütürist sanatçıların ilham kaynakları arasında önemli bir yere sahip oldu. Diğer taraftan bir bilim adamı ve laboratuvar fotoğrafçısı olan Étienne-Jules Marey’in canlıların hareketlerini incelemek için yaptığı çalışmalar hem fütürist fotoğrafçılığı hem de sinemayı etkilemişti. Marey, özellikle hayvanların hareketlerinin her anını fotoğraflayarak, akışkan zaman içerisindeki insan gözüyle algılanamayacak davranışlarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştı.

“Photographs of a falling cat”, Étienne-Jules Marey, 1894. (https://en.wikipedia.org/wiki/Falling_Cat)

ANTON GIULIO BRAGAGLIA

Fütürist fotoğrafçılar içinde önemli bir yere sahip olan Anton Giulio Bragaglia uzun pozlamalar kullanarak dinamizmi yakalamaya çalışmış ve bu tekniğe fotodinamizm adını vermişti. Kardeşi Arturo Bragaglia ile birçok çalışma yapmış, sergiler düzenlemiş, yine bu konuda dersler vermiş ve aynı zamanda 1912 yılında Fotodinamica Futurista ve 1916 yılında Manifesto of Futurist Cinema kitaplarını çıkarmış ve fütürist filmlere imza atmıştı. Bragaglia, Marey’in çalışmalarının aksine fütürist fotoğrafta akışkanlığı önemsemiş ve uzun pozlamalarla akışkanlığı ve hareketi yaratmıştı.

“Photodynamic Portrait of a Woman”, Anton Giulio Bragaglia, 1924. (https://rar.rutgers.edu/a-new-theatrical-zone/)

TATO (GUGLIELMO SANSONI)

1. Dünya Savaşına kadar fütürizm İtalya’da büyük yankı uyandırdı ancak savaş sonrası ilgi giderek azaldı. 1930 yılına gelindiğinde ise Tato (Guglielmo Sansoni) ve Marinetti, Fütürist Fotoğraf Manifestosu’nu yayınladı. Tato fütürist dinamizmi ve hareketin eşzamanlılığını çoklu pozlamalarla ve manipülasyonlarla sağladı. Bu dönemde İtalyan Faşist yönetimi fütürizmi desteklese de savaşı sonrası fütürizm politik tavrından biraz uzaklaşmıştı ve farklı görüşlere sahip fütürist sanatçılar da ortaya çıkmıştı.

“Fantastical Aeroportrait of Mino Somenzi (Aeroritratto fantastico di Mino Somenzi)”, Tato 1934. (https://www.guggenheim.org/teaching-materials/italian-futurism-1909-1944-reconstructing-the-universe/photography-from-the-1930s)

Diğer Önemli Sanatçılar: Vinicio Paladini, Ivo Pannaggi, Bruno Munari, Wanda Wulz.

YARARLANILAN VE TAVSİYE EDİLEN KAYNAKLAR:

1-     M. Çağatay Göktan, Fütürizm Sanat Akımının Oluşumunda Fotoğrafın Önemi.

2-     Osman Erden, Modern Sanatın Kısa Tarihi, Hayalperest Kitap Yayınları.

3-     Ian Haydn Smith, Fotoğrafın Kısa Öyküsü, Hep Kitap Yayınları.

4-     Emma Lewia, İzimler Fotoğrafı Anlamak, Hayalperest Kitap Yayınları.

5-     https://www.arthenos.com/futurizm-sanat-akimi-ve-fotograf/

6-     Arzu Çetin , Avangard Fotoğraf Teknikleri ve Çağdaş Sanata Etkileri.

7-     https://www.unknown.nu/futurism/

İletişim: [email protected]

IG: @muhsintpd

Muhsin Topdağı

1987 Erzurum doğumludur. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunudur. Fotoğrafla lise yıllarında tanışmış olsa da 2019 yılından beri fotoğrafla ilgili okumaya ve fotoğraf üzerine düşünmeye başlamıştır. Artlens Görsel Kültür ve Fotoğraf Atölyesinde temel ve ileri seviye fotoğrafçılık başta olmak üzere çeşitli fotoğraf ve sanat eğitimlerine, Magnum Photos’un düzenlediği How to be a Working Photographer eğitimine ve Atölye 4’33” Kavramsal Fotoğraf eğitimine katıldı. Okudukça, araştırdıkça ve fotoğrafın içine girdikçe çok farklı bir dünya ile karşılaşmış ve bu farklı dünyada kendi yolunu bulmaya çalışmaktadır. 2021 yılından itibaren AralıkMag dergisi bünyesinde blog yazarlığına devam etmektedir.